Sơn nền epoxy được bắt đầu ở các nước đã phát triển như Anh, Pháp, Mỹ và gần như hầu hết các quốc gia trên thế giới. Sau đó dần dần sơn epoxy được áp dụng tại Việt Nam, Ban đầu là các nhà máy, nhà xưởng của các công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam tập trung ở các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp.

Ban đầu những chủ doanh nghiệp này nhập sơn epoxy trực tiếp từ nước ngoài về ,sau đó họ thuê nhân công thi công sơn epoxy tại nhà xưởng của họ. Dần dần xuất hiện những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất sơn, và những đội thi công sơn epoxy, những công ty chuyên thi công sơn epoxy xuất hiện. Họ với vai trò là tổng thầu trọn gói mảng epoxy…. công ty sản xuất sơn và công ty chuyên thi công sơn epoxy bắt đầu từ đó.