Thi công phủ bóng sàn và đánh bóng sàn bằng hóa chất

Là đơn vị chuyên thi công về các giải pháp sàn công nghiệp bằng phương pháp phủ hóa chất  gốc nước  như Ashford Formula ( Thương hiệu Mỹ ) hay đánh bóng sàn bằng hóa chất Liquid Hardaner ( Apbollo, KCC, Rigel, Chokwang…). Việc phủ bóng sàn bằng hóa...
Xem thêm: Thi công phủ bóng sàn và đánh bóng sàn bằng hóa chất